Polish American Breast Cancer Awareness Program

FAQ

Phone: 773-296-3838

Kim jesteśmy

Amber Coalition, Bursztynowa Koalicja to niedochodowa organizacja która powstała w ramach Polsko-Amerykańskiego Programu Walki z Rakiem Piersi.

Patronat :
Prezes Kongresu Polonii w Ameryce
Konsul Generalny Rzeczpospolitej Polskiej w Chicago

Inicjator : Marek Rudnicki, MD, PhD, FACS
Uczestnicy : Szpitale, lekarze, pacjenci, kościoły i organizacje społeczne, środki masowego przekazu, organizacje studenckie,
indywidualne osoby – ochotnicy pomagający w Programie