Polish American Breast Cancer Awareness Program

FAQ

Phone: 773-296-3838

Jak pomóc

Każdy moze być członkiem Koalicji. Amber Coalition działa w oparciu o granty, donacje osób prywatnych I organizacji, pomoc i oferty, które mogą wzbogacić program.

Szczegóły – kontakt telefoniczny 1-888-AMBER-88 lub 773-296-3838.

Aby uzyskać jakiekolwiek inne informacje związane z Programem proszę dzwonić 773-296-3838 lub wyslać email rudnicki@gmail.com