Polish American Breast Cancer Awareness Program

FAQ

Phone: 773-296-3838

Jak pomagamy

Program skierowany jest do całego środowiska, do kobiet i mężczyzn, do ubezpieczonych i tych którzy jeszcze nie mają ubezpieczenia, do obywateli amerykańskich i polskich, również tych oczekujących na określenie swojego pobytu w Stanach Zjednoczonych.

1.Organizujemy Breast Forum – Konferencje edukacyjne. Uczestniczki konferencji mogą zapisywać się na bezpłatne badania lekarskie, a kwalifikujące się osoby otrzymać skierowanie na bezpłatną mammografie.
2.Prowadzimy kampanie walki z rakiem piersi poprzez środki masowego przekazu oraz kościoły.
3.Publikujemy wyniki badań naukowych dotyczących środowiska polonijnego.
4. Uruchomiliśmy bezpłatną linię telefoniczna 1-888-AMBER-88 o możliwościach zapobiegania i leczenia raka piersi w polonijnym środowisku Chicago.